حضرت آیت‌الله اعرافی

حضرت آیت‌الله اعرافی
اسفند 10, 1402
230 بازدید

گروه جهادی ایران سربلند حضرت آیت‌الله اعرافی را به عنوان فرد منتخب در تهران مجلس خبرگان رهبری اعلام می نماید محمد مهدی غفاری/ دبیرکل ایران سربلند و رئیس ستاد مردمی آیت‌الله اعرافی

گروه جهادی ایران سربلند حضرت آیت‌الله اعرافی را به عنوان فرد منتخب در تهران مجلس خبرگان رهبری اعلام می نماید
محمد مهدی غفاری/ دبیرکل ایران سربلند و رئیس ستاد مردمی آیت‌الله اعرافی