اوقات شرعیاوقات به افق : تهران

ستاد جهادی ایران سربلند، رئیس ستاد مردمی برادر عزیز مدیر جهادی جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف و لیست ائتلاف