اوقات شرعیاوقات به افق : تهران

نماهنگ | جان و آبرویم را برای مردم می دهم

قالیباف: در این راه سعی کردم در تصمیم گیری ها، بین خواسته خودم و انقلاب، حتما خواسته انقلاب را در اولویت بگذارم