اوقات شرعیاوقات به افق : تهران

“دولت مردم” دولت شعار و حرف نیست دولت کار و عمل است

قالیباف در اجتماع با شکوه مردم اصفهان: “دولت مردم” دولت شعار و حرف نیست دولت کار و عمل است