اوقات شرعیاوقات به افق : تهران

قالیباف: مبارزه تازه آغاز شده است

سخنرانى در جمع حامیان مردمى “دولت مردم”