چهارشنبه 8 تیر 1401 - 07:36
اوقات شرعیاوقات به افق : تهران

“دولت مردم” دولت شعار و حرف نیست دولت کار و عمل است

قالیباف در اجتماع با شکوه مردم اصفهان: “دولت مردم” دولت شعار و حرف نیست دولت کار و عمل است